Openbare architectuuropdrachten in België - Aanbevelingen voor een duurzame ontwikkeling

INLEIDING

DE VZW G30 IS EEN VERENIGING VAN ARCHITECTENBUREAUS IN BELGIË (MOMENTEEL EEN VEERTIGTAL VENNOOTSCHAPPEN, OF MEER DAN 1.600 ARCHITECTEN EN MEDEWERKERS) MET VOLGENDE DOELSTELLINGEN :

  • Bevorderen van de goede praktijken op gebied van architectuur en stedenbouw teneinde een duurzame kwaliteit te bereiken (zie : http://g30.be/en/communication/charter-of-excellence).
  • Bijdragen aan de verbetering van de voorwaarden van de beroepspraktijk in België en in Europa
  • Aanbevelingen doen aan de betrokken overheidsinstanties en de klanten.

De overheidsopdrachten in de bouwsector zijn een van de prioriteiten van de G30 sinds zijn oprichting. De gevoerde acties op dit vlak omvatten tot op heden, o.a., de organisatie van een Europese conferentie (2011), evenals de productie van een aantal aanbevelingen, in het bijzonder betreffende de goedkeuring van de nieuwe Europese richtlijn inzake overheidsopdrachten (2014/24/UE).

In 2014 heeft de G30 een economische enquête bij zijn leden uitgevoerd, gericht op feiten en cijfergegevens over de werkelijke kosten van deelname van architectenbureaus aan openbare aanbestedingen in België, met 2013 als referentiejaar.

Gezien de opmerkelijke resultaten van deze enquête, heeft de G30 beslist om een paar aanbevelingen hieromtrent onder de aandacht van de bevoegde Belgische autoriteiten te brengen, zowel op wetgevend, politiek als bestuurlijk vlak. We herinneren eraan dat België verplicht is om de nieuwe Europese richtlijn ten laatste in april 2016 om te zetten (september 2018 voor elektronische procedures).

Hierbij geniet de G30 van de steun en medewerking van de representatieve beroepsverenigingen van architecten in België : ARIB, BVA, FAB, NAV, UWA, evenals de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs ORI en de verzekeringscoöperatieve Ar-Co.

Lees meer: 1_G30_samenvatting en aanbevelingen openbare architectuuropdrachten.pdf

Member Area

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

Association of Architects G30
9 rue J.Jordaensstr.
B-1000 brussels
Tel +32 (0)2 627 08 40
Fax +32 (0)2 640 53 55
info@g30.be