Communicatie

Onze gewaardeerde collega Hendrik Vermoortel is van ons heengegaan op 29 augustus.

Na zijn studie architectuur aan het Sint-Lucas instituut te Gent werd hij de drijvende kracht achter het architectenbureau BURO II dat in 1978 is opgericht in Roeselare. In 1983 zag de interieurafdeling het levenslicht, in 2000 kwam de afdeling Urban Planning erbij .

In 2011 fusioneerde BURO II met ARCHI+I, een Brussel architectenbureau opgericht in 1983 door Philémon Wachtelaer.

 

De essentie van architectuur zat voor hem in een evenwicht tussen vier waarden in een project:

de belevingswaarde, de sociaal-maatschappelijke waarde, de bouwtechnische waarde en de economische waarde. Een ‘haalbare ontwerprealiteit’ en architectuur ontstaat volgens hem pas wanneer over de ganse duur van het traject een evenwicht wordt gezocht en bewaard tussen de verschillende krachtvelden die op een project ingrijpen. Hij was pleitbezorger van inter- en multidisciplinaire vormen van samenwerking, waarbij hij telkens sterke spelers bij elkaar bracht om samen een verhaal te schrijven. Hij was er erg trots op dat deze filosofie van samenwerken ook bij BURO II & ARCHI+I wordt toegepast.

 

Hij won met zijn bureau meerdere architectuurprijzen, waarbij hij bijzonder trots was op de WAF-awards die hij won in 2008 met het project in China en 2009 met een ecologisch resort ‘Mero Beach’ op Dominica. In 2014 won hij een ‘Lifetime Achievement Award’ voor de visie, esthetiek en kwaliteit die hij gaf aan tal van stadsontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland.

 

Hij ging voor 200% om 100% te krijgen, was een levensgenieter, een doorzetter met ongelooflijk veel charisma en karakter.

 

De G30 deelt het verdriet van zijn familieleden, partners en medewerkers van BURO II & ARCHI+I en biedt hen haar innige deelneming aan.

Isidore Zielonka

Onze gewaardeerde collega Isidore Zielonka is plots van ons heengegaan op donderdag 8 mei 2014. Hij laat zijn talrijke vrienden en de G30, waarvan hij sinds het prille begin Ă©Ă©n van de steunpilaren was, verweest achter. Na een vergadering waarin hij Ă©Ă©n van zijn talrijke veldslagen voerde voor het welzijn van het beroep en het algemeen belang, heeft hij definitief de scĂšne verlaten.

Een onvermoeibare pelgrim voor de bevordering van het architectenberoep en pleitbezorger van de architectonische kwaliteit op alle fronten. Als medeoprichter en "ontwerper van ideeĂ«n," heeft hij ontegensprekelijk een belangrijke sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van de G30. In dit avontuur bracht hij een niet aflatende dynamiek, een briljant inzicht en een bijzonder trouwe toewijding. Zijn glimlach verweven met intelligentie en humor zal voor altijd in ons geheugen gegrift blijven. We zullen hem missen. 

De G30 deelt het verdriet van zijn vrouw, zijn dochters, en al zijn familieleden en biedt hen haar innige deelneming aan.

De werkgroep "openbare opdrachten" van de G30 heeft een enquĂȘte uitgevoerd bij vier kantoren die aangesloten zijn. De resultaten van deze bevraging, die handelt over de respons op de openbare offerteaanvragen voor het jaar 2013, spreken op zich al boekdelen. 

De 76 beschouwde dossiers vertegenwoordigen ongeveer 57.000 werkuren die gepresteerd werden door de medewerkers van de vier kantoren. De resultaten van 22 dossiers zijn nog niet gekend, maar van de 54 behandelde dossiers kunnen 18.000 werkuren, hetzij Ă©Ă©n derde, als verloren beschouwd worden omdat deze op geen enkele manier vergoed werden. Dit vertegenwoordigt een totale kostprijs en dus een verlies van ongeveer 900.000 euro!

Bijgevoegd vindt u twee tabellen. De eerste tabel bevat de resultaten van alle dossiers die tijdens het beschouwde jaar afgesloten werden. De tweede tabel bevat alle dossiers, ervan uitgaande dat de nog lopende dossiers niet weerhouden worden.

Om een grotere geloofwaardigheid aan de dag te leggen bij onze politieke gesprekspartners moet onze staalkaart vergroot worden en moet de argumentatie die de G30 wil ontwikkelen naar de overheid toe beter gestaafd worden. Binnenkort zullen we u vragen om deel te nemen aan deze enquĂȘte. 

Hiervoor zult u een paar uur in de archieven van uw kantoor moeten duiken, maar we zijn ervan overtuigd dat dit een goede investering is om de verdediging van de doelstellingen van de G30 te kunnen staven. We rekenen echt op uw medewerking!

This article is not translated in Dutch yet.

1. LES LOIS

La loi du 20 fĂ©vrier 1939 (Loi sur la protection du titre et de la profession d’architecte) stipule que : «L’Etat, les Provinces, les communes, les Ă©tablissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrĂŽle de l’exĂ©cution des travaux pour lesquels les lois, arrĂȘtĂ©s et rĂšglements imposent une demande prĂ©alable d’autorisation de bĂątir ».

La loi du 26 juin 1963 impose Ă  quiconque souhaite acter comme architecte d’ĂȘtre inscrit au Tableau de l’Ordre au travers d’un des conseils provinciaux.

Pour ĂȘtre inscrit au Tableau, il faut faire la preuve d’ĂȘtre diplĂŽmĂ© d’une des Ă©coles d’architecture ou d’avoir un diplĂŽme Ă©quivalent et d’avoir fait un stage de deux annĂ©es. Un diplĂŽme obtenu dans un autre pays de l’Union europĂ©enne inscrit dans la Directive EU sur la reconnaissance des qualifications professionnelles est Ă©galement valable, dans les conditions spĂ©cifiques imposĂ©es par cette Directive.

Il faut ensuite faire une demande auprùs du conseil de l’Ordre provincial de son domicile.

La loi du 15 fĂ©vrier 2006 (dite Loi Laruelle) modifie la loi de 1939 en accordant l’exercice de la profession d’architecte Ă©galement Ă  des personnes morales et fixe les modalitĂ©s et les conditions de l’assurance en responsabilitĂ© professionnelle qui doit permettre une couverture adĂ©quate du risque au bĂ©nĂ©fice du maĂźtre de l’ouvrage.

Cette loi impose à l’Ordre de tenir une liste des architectes inscrits au Tableau et aussi à jour d’assurance et de cotisation.

Seuls les architectes (personnes physiques ou morales) inscrits sur la liste peuvent engager leur responsabilité et accepter des missions.

 

2. LES CONSÉQUENCES

a. L’obligation de « recourir au concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrĂŽle de l’exĂ©cution » implique qu’un architecte inscrit sur la liste (et pas uniquement sur le Tableau) soit chargĂ© de l’ensemble des tĂąches relevant de la mission lĂ©gale (l’établissement des plans et le contrĂŽle de l’exĂ©cution, pas seulement la signature des dossiers de demande de permis d’urbanisme).

b. Cette obligation n’impose pas au maütre de l’ouvrage d’avoir un contrat avec l’architecte mais de s’assurer qu’un architecte est en charge de la conception et du contrîle des travaux.

c. Tout architecte qui accomplit des actes couvert par la loi de 1939 (concevoir et contrĂŽler) doit ĂȘtre inscrit au Tableau de l’Ordre des architectes (et depuis 2006, obligatoirement assurĂ©) - (ce n’est pas le cas des professeurs, fonctionnaires d’urbanisme, ou tout architecte n’effectuant pas de tĂąche de conception ou de contrĂŽle)

d. Tout architecte agissant en personne morale (sociĂ©tĂ© dite Laruelle) ne peut dĂ©lĂ©guer sa responsabilitĂ© d’architecte qu’à des architectes inscrit au Tableau de l’Ordre des architectes. En consĂ©quence tout collaborateur de cette sociĂ©tĂ© doit ĂȘtre inscrit au Tableau de l’Ordre des architectes (Il ne doit donc pas nĂ©cessairement ĂȘtre assurĂ© et figurer sur la liste)

e. Toute sociĂ©tĂ© Laruelle ayant dans ses statuts l’objet d’agir en tant qu’architecte, a automatiquement l’obligation de s’assurer et sera donc reprise sur la liste.

f. Tout architecte contractant Ă  titre personnel avec un maitre de l’ouvrage a pour obligation d’ĂȘtre assurĂ© et donc de figurer sur la liste

g. L’architecte qui collabore avec un confrùre sans pour autant contracter avec le maütre de l’ouvrage doit s’assurer que la police du preneur d’assurance comporte une clause de non recours envers lui.

Wij betreuren het overlijden op 15 november 2013 van de Luikse architect Jean-Marie Fauconnier. We kenden hem als een onvermoeibare werker, die zich volledig inzette voor het architectenberoep. Zijn kennis en kunde uitten zich in de talrijke functies waarvoor hij verkozen werd zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau.

De G30, die de eer had om met Jean-Marie Fauconnier samen te werken onder andere voor de 50e verjaardag van AR-CO, betuigt zijn echtgenote, Ileana Radulescu, en zijn dierbaren, hun oprechte medeleven aan. 

De meeste leden van de G30 nemen deel aan openbare opdrachten. Dit gebeurt zowel voor projectoproepen die kunnen leiden tot de uitvoering van een project met offerteaanvraag voor ondernemingen, als voor wedstrijden of, volgens de huidige tendens, in de vorm van een DBFM (ontwerp – bouw – financiering – onderhoud)

Deze opdrachten zijn vaak interessant zowel wat betreft het programma als de omvang van het project, vaak aangepast aan onze KMO-structuur.

Ieder van ons heeft waarschijnlijk het geluk gehad om een van deze opdrachten binnen te halen of beter nog, om ze uit te werken en te bouwen. Dit toont aan dat de Belgische architectenbureaus kwaliteit en competentie kunnen bieden zonder onder het gezag te moeten staan van een internationaal erkende architect.

Ieder van ons is ongetwijfeld ooit geconfronteerd met de snoodheid en de zwakheden van dit soort opdrachten. Dit kan liggen aan de keuze van de jury waarvan de objectiviteit duidelijk in twijfel kan getrokken worden, of aan de keuze van de procedure die duidelijk tot doel heeft de evidente keuzes te omzeilen, of nog  aan het terugtrekken van het project door de aanbestedende overheid terwijl tal van architecten aan hetzelfde aantal projecten hebben gewerkt.

Deze voorbeelden – en we zouden er nog vele andere kunnen opsommen – getuigen van een gebrek aan respect voor de architectenopdracht en voor de prestaties geleverd door plichtsbewuste architecten, alsook voor de specifieke noden van de klant, de terechte verwachtingen van de gebruikers, in casu de burgers. 

De G30 is zich ten volle bewust van het probleem dat zich voordoet bij alle openbare opdrachten en architectuurwedstrijden en beoogt daarom te reageren door een voorstel te formuleren om deze onhoudbare situatie recht te trekken, zeker in het vooruitzicht dat het aantal wedstrijden en openbare opdrachten in de komende jaren alleen maar zal toenemen. 

 

MS

Didactische handleiding voor eenvoudige renovaties met de nieuwe versie van de EPB-Software:
Ter herinnering, is er een nieuwe, krachtigere en gebruiksvriendelijkere versie van de EPB-software beschikbaar. Het gebruik van deze versie 3.5.3 is verplicht voor alle projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 01/09/2012, omdat deze versie een reglementaire actualisering omvat van de lijst van referentiematerialen.Verder werd er ook een “didactische handleiding EPB-software V3.5.3 voor eenvoudige renovatie” opgesteld. Deze handleiding maakt de EPB-software 3.5.3 gemakkelijk toegankelijk in het kader van eenvoudige renovaties en legt daarbij zowel de installatie van de software en de werking ervan als de codering van de vereiste gegevens voor eenvoudige renovaties uit.
De EPB-reglementering voor klimaatregeling:
Net zoals voor verwarmingssystemen geldt ook voor slecht geĂŻnstalleerde of slecht onderhouden klimaatregelingssystemen dat zij erg veel energie kunnen beginnen te verbruiken. Daarom voerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de EPB-reglementering voor klimaatregeling in, die voor alle klimaatregelingssystemen van meer dan 12 kW (koelsystemen) het volgende voorziet:

  • een aantal EPB-eisen;
  • een minimaal onderhoud;
  • een periodieke controle.

Deze bepalingen zullen vanaf 1/09/2012 van kracht worden. Meer informatie vindt u in de infofiche over de EPB-reglementering voor klimaatregeling.
Als u graag op de hoogte wilt blijven van alle nieuws in verband met de EPB-reglementering voor werken, kunt u zich abonneren op de mailings van Brussel Leefmilieu voor  de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar.
 

1. Nieuwe versie van de EPB-software
Voortaan staat er een meer presterende en meer ergonomische versie van de EPB-software ter beschikking. Het gebruik van deze 3.5-versie zal verplicht zijn voor de projecten waarvoor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning ingediend wordt vanaf 1/09/2012 omdat deze laatste versie een reglementaire wijziging van de lijst met referentiematerialen integreert.Voor al uw projecten, zelfs indien ze dateren van voor 1/09/2012, bevelen we het gebruik van de 3.5-versie aan, omdat ze talrijke correcties van de bekende incidenten en verbeteringen aan de interface bevat.Tengevolge van het uitkomen van deze laatste versie worden de didactische handleiding EPB-software v2.5.2 voor het invoeren van een nieuw gebouw en de handleiding met betrekking tot de bijwerkingen v3.0 vervolledigd met een handleiding betreffende de bijwerkingen van de versie 3.5.
2. Didactische handleiding voor de eenvoudige renovaties
Er werd ook een Didactische handleiding EPB-software v3.5.3 voor Eenvoudige Renovaties opgesteld, zodat u deze nieuwe versie van het softwareprogramma gemakkelijk onder de knie krijgt voor het invoeren van een project “Eenvoudige renovatie”. De installatie van de EPB-software, het functioneren ervan en het invoeren van de nodige gegevens voor een Eenvoudige Renovatie worden in de handleiding duidelijk uitgelegd.
3. De website van Leefmilieu Brussel
Het deel "professionelen" van de website van Leefmilieu Brussel werd onlangs in een volledig nieuw kleedje gestopt. Let bij de veranderingen op het verdwijnen van de tabbladen "handige documentatie" en "praktische tips". Alle informatie die daar te vinden was, zoals de infofiches, het vademecum of de handleidingen verschijnen nu onderaan de pagina. Ter herinnering, voor het deel "professionelen" bestaat er een rechtstreekse toegang tot de pagina's met betrekking tot de EPB-materie: www.leefmilieubrussel.be/EPB.Met de komst van de jongste 3.5.3-versie van de EPB-software werden de pagina's over de EPB-software grondig herzien. Om de keuze van de meest geschikte versie van de EPB-software voor een project te vergemakkelijken, werd een overzichtstabel toegevoegd.
4. De Facilitator Duurzame gebouwen
De Facilitator Duurzame gebouwen biedt een permanentie en een algemene begeleiding voor alle thema’s die betrekking hebben op het beheer, de renovatie of de bouw van gebouwen vanuit een duurzame invalshoek:

  • De Energieprestatie van Gebouwen
  • Energie
  • Materiaal
  • Water
  • Grondgebied
  • Veiligheid en gezondheid
  • 


Deze transversale dienst vervangt de epb-architect alsook de “facilitator energie” en de “facilitator ecoconstructie” die enkele jaren geleden werden ingevoerd. Voortaan kunt u dus met al uw vragen over duurzaam bouwen terecht bij Ă©Ă©n enkel informatieloket.Een eerste lijn van allround adviseurs analyseert uw vraag met ruggensteun van specialisten, en beantwoordt al uw gerichte vragen over de volgende sectoren: EPB, passiefstandaard, tertiaire sector, collectieve woningen, ecoconstructie, hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling.E-mail : facilitator@leefmilieu.irisnet.beTel : 0800/85.775

De Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, Sabine Laruelle, heeft de FAB een tekstvoorstel overgemaakt met betrekking tot de hervorming van de orde der architecten.

Het ontwerp voorziet in de oprichting van twee Orden, een Nederlandstalige en een Frans- en Duitstalige alsook de oprichting van een Federaal Bureau en van een Brusselse Raad.

In de bijlage leest u de ontwerptekst van de wet die binnenkort aan het parlement wordt voorgelegd.

We trekken uw aandacht vooral op twee punten die volgens ons aandachtig bekeken moeten worden, tenminste als we de zin van het huidige ontwerp goed begrepen hebben.

Enerzijds, het bestaan in de toekomst van twee tabellen en twee lijsten van de architecten, wat beslist zal leiden tot verwarring en tot misverstanden. Waarom niet een federale lijst behouden die gecoördineerd wordt door de twee orden?

Anderzijds, een uitbreiding van de prerogatieven van de Orden in veel bredere zin, waardoor ze de enige verdedigers van de professionele belangen van de architecten zouden worden en op die manier de noodzakelijke onafhankelijkheid zouden verliezen om op te treden als garant van de deontologie en het algemeen belang, wat a priori de belangrijkste opdracht is van de Orde, naast de vragen over kwalificatie-erkenning en de disciplinaire functie. Moeten we de tussenkomsten van de Orden niet beperken tot de onderwerpen en activiteiten van algemeen belang en deontologie, zonder ons te mengen in kwesties van opleiding of promotie en de verdediging van professionele belangen?

We hopen heel snel uw suggesties voor aanpassingen te ontvangen zodat de G30 die kan overmaken aan het kabinet van Minister Laruelle in het vooruitzicht van het parlementair debat.

Het lijkt ons toe dat de politieke kalender een dringende reactie door de G30 rechtvaardigt.

 

De raad van bestuur

 

 

Bijlage: wetsontwerp over de organismen belast met toezicht op het beroep van architect.

PROFESSIONALISM, QUALITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The Members of the G30 ASBL are Leading Firms from Belgium specialising in Architecture
and Urban Design that share a common concern towards achieving global quality and
sustainability in all design works entrusted to them.

Membership of the G30 also indicates a willingness to strive for the enhancement of
professional practice through the exchange of examples of good practice in architecture and
urban design.

Furthermore, the G30 through its actions wishes to contribute to improve the conditions of
practice of the profession in Belgium and in Europe.
As a token of their engagement in achieving these goals the Members of the G30 have
adopted a Quality Charter and Principles of Ethics that are in conformity with existing
legislation in Belgium and in Europe as well as in line with the rules and recommendations
adopted by the profession at European and International level in these matters.

G30 - Charter of Excellence - 03/2011 [PDF]

Member Area

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

Association of Architects G30
9 rue J.Jordaensstr.
B-1000 brussels
Tel +32 (0)2 627 08 40
Fax +32 (0)2 640 53 55
info@g30.be